Afsluiting PR ERF project

Op 22 oktober is in Santander in Spanje het project PR ERF afgesloten met een slotconferentie. Het project richtte zich op het ontwikkelen van een aantal onderwijsmodules voor het aanleren van acht onderscheiden sleutelcompetenties voor een Leven Lang Leren zoals o.a. ondernemerschap, burgerschap, ICT-kennis en de leercompetentie.

lees verder >