Nieuws

Op 6 juni jongstleden heeft in Oslo de internationale slotconferentie plaatsgevonden van het igma2 project. De conferentie werd geopend door Anders Fyhn, de directeur van IMDI, de overheidsinstantie die in Noorwegen verantwoordelijk is voor het vormgeven van het immigratie en integratiebeleid.... lees verder >
Op 22 oktober is in Santander in Spanje het project PR ERF afgesloten met een slotconferentie. Het project richtte zich op het ontwikkelen van een aantal onderwijsmodules voor het aanleren van acht onderscheiden sleutelcompetenties voor een Leven Lang Leren zoals o.a. ondernemerschap, burgerschap... lees verder >
In september 2015 is het driejarige project “IGMA 3” officieel gehonoreerd door de Europese Commissie. In dit project staat opnieuw de door Revalento en Saxion Hogescholen samen ontwikkelde DLM-methodiek centraal: doelgericht begeleiden van bepaalde doelgroepen en het opzetten van effectieve... lees verder >
Het Europese project “Expanding the Spirit of Quality Assurance in VET (Q in VET)” heeft als doelstelling om handreikingen te ontwikkelen voor managers om leerkrachten beter te betrekken bij kwaliteitsinitiatieven in het onderwijs. Onderdeel van het project is een groot onderzoek naar de huidige... lees verder >
Het project “”EU Integration Agent-2” (2014) richt zich op de ontwikkeling van een Europese professionele standaard voor doelgerichte coaching en begeleiding van laag opgeleiden om hun participatie en integratie te verbeteren. Het project wil de toegang tot het (volwassenen) onderwijs voor... lees verder >
Van 6 tot en met 8 januari 2015 heeft een Noorse delegatie van 31 personen een studiebezoek gebracht aan Deventer. Het doel van de studiereis was om kennis te nemen van de Nederlandse aanpak van de thema’s integratie en participatie, en over de ontwikkeling die daar in de laatste decennnia in... lees verder >
De succesvolle participatiepilots in het noorden van Zweden over de door Revalento ontwikkelde begeleidingsmethodiek zijn mede aanleiding geweest voor de Europese Commissie om steun te geven aan een follow-up. De follow-up, IGMA 2, is in februari 2014 gestart. Het project wil de verworven... lees verder >
Op 26 september jongstleden heeft in Västeras in Zweden de afsluitende conferentie plaatsgevonden van het Europese project "CQAF Vet Online model". Aan de conferentie hebben ruim 140 deelnemers uit meer dan 25 landen meegedaan, variërend van leerkrachten en onderwijsmanagers tot en met... lees verder >
In november heeft Revalento haar bijdrage afgerond aan het Spaanse project Innovation Agent. In dit project zijn in Spanje hoogopgeleide maar werkloze vrouwen bijgeschoold tot innovatieadviseur voor het midden- en kleinbedrijf. Voor hun cursus heeft Revalento de module “lerende organisaties”... lees verder >
Het ontwikkelde Europese kwaliteitszorgmodel voor beroepsonderwijs en training, CQAF (A)VET, krijgt een online variant om het gebruik van zelfevaluatie verder te kunnen faciliteren. Na een periode van voorbereiding is er begin maart een start gemaakt met een 20-tal trainingsinstituten uit het... lees verder >