Nieuws

Na de succesvolle startbijeenkomst van ESEDA in mei jongstleden wordt op 20 en 21 september in St. Petersburg een nieuwe conferentie belegd. Vertegenwoordigers van meer dan 200 Universiteiten en Hogescholen uit Belarus, Cyprus Griekenland, Nederland, Spanje, Oekraïne, Russische Federatie en Zweden... lees verder >
Begin mei vindt de eerste ESEDA werkbijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen uit de Baltische staten, Zweden en Rusland. Tijdens deze bijeenkomst worden de doelstellingen en activitteiten van ESEDA vastgesteld en de convenanten voor samenwerking opgesteld. lees verder >
Begin 2011 heeft Revalento in Minsk een aantal workshops gegeven over de noodzaak om aandacht te geven aan de employability van medewerkers, en de wijze waarop verschillende kwaliteitsmodellen daarbij kunnen helpen. Ook is aandacht besteed aan het Europese model “Common Quality Assurance Framework... lees verder >