CQAF VET

Het “Common Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (CQAF VET)”-model  is een op de praktijk van het opleiden gericht Europees model voor kwaliteitszorg. Het model houdt rekening met nationale en regionale contexten en met modellen en standaarden die al gebruikt worden zoals ISO en EFQM. Het model is sterk gericht op outcome en de doelstelling van opleiden. Een drietal kwaliteitsassen worden onderscheiden: de inhoud en methodiek, de organisatie en de cursist. Samen met Folksuniversitetet (Zweden) heeft Revalento de inhoudelijke regie gevoerd op de ontwikkeling van dit model.