Saxion en Revalento verzorgen IGMA training

Het project “”EU Integration Agent-2” (2014) richt zich op de ontwikkeling van een Europese professionele standaard voor doelgerichte coaching en begeleiding van laag opgeleiden om hun participatie en integratie te verbeteren. Het project wil de toegang tot het (volwassenen) onderwijs voor laagopgeleide werklozen verbeteren, en hen zo een betere toegang geven tot de arbeidsmarkt en de samenleving. Het project richt zich zowel op de professionalisering van coaching en begeleiding, als op het versterken van de samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Kern van het project vormt de door Saxion Hogeschool en Revalento ontwikkelde casemanagement methodiek. Revalento heeft het beroepsprofiel gemaakt voor deze groep professional, en een trainingsprogramma om de huidige werkers in de verschillende EU-landen te kunnen trainen in deze begeleidings- en samenwerkingsmethodiek. Hiervoor is ook een train-de-trainers-programma gemaakt. Het project is een voortzetting van IGMA. Begin maart 2015 is al het cursusmateriaal opgeleverd en heeft revalento samen met Saxion Hogeschool in Deventer de train-de-trainer cursus verzorgd. Partners in Griekenland, Noorwegen, Turkije, en Zweden maken zich nu klaar voor de pilot. Saxion hogescholen verzorgt al onderdelen van de methodiek binnen hun eigen Casemanagement en Jobcoach opleidingen.