Education – Employment Partnership for VET in the fashion sector (E&E Fashion)

In het kader van dit Europese project heeft Revalento in het najaar van 2017 in kaart gebracht hoe het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) voor de modesector in Nederland in elkaar steekt. Vervolgens is er een Quick scan ontwikkeld. Deze Quick scan kan gebruikt worden door deze MBO opleidingen om de kwaliteit van het onderdeel praktijkleren te verbeteren. In de Quick scan zijn stellingen op de volgende vier onderwerpen opgesteld: A. Visie en beleid; B. Interne organisatie van het praktijkleren; C. De leerling; D. De werkgever.
Bij de Quick scan zijn ook richtlijnen ter verbetering opgesteld en bij een aantal verbeterpunten zijn ook heel concrete instrumenten aangedragen die kunnen worden ingezet om daadwerkelijke verbeteringen door te voeren. Deze verschillen uiteraard per partnerland.
Meer informatie over dit project is te vinden op http://www.colegiulstefanescu.ro/eefashion/index.htm