Slotconferentie EQAVET in Practice

Op 22 maart 2018 vond in Stockholm de slotconferentie plaats van het project EQAVET in Practice. Aan partners uit diverse Europese landen en vertegenwoordigers uit het Zweedse onderwijsveld werden de ontwikkelde Quick scan en Guidelines gepresenteerd. Deze instrumenten zijn ontwikkeld om middelbare beroepsopleidingen te ondersteunen bij het bereiken van het belangrijkste doel van het onderwijs: het behalen van goede leeropbrengsten. De Quick scan bestaat 16 aandachtsgebieden waaruit onderwijsinstellingen zelf een keuze kunnen maken, verdeeld over de vier thema’s: Visie en beleid, organisatie, student en onderwijs. Het gebruik van de Quick Scan wordt in Zweden onder anderen gepromoot door Yrkeshögskoleförbundet voor het ontwikkelen van volwassenenonderwijs. De scan is ontwikkeld door Revalento.