References

Some references are:

  • CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
  • CIVIQ
  • Europese Commissie
  • IVA, beleidsonderzoek en advies
  • Investors in People Nederland
  • Fontys Hogeschool (UAS)
  • Gemeente Utrecht
  • Gemeente Friese Wouden
  • Mondriaan College Techniek