Games "Wegwijs in..."

Inburgeren, makkelijker gezegd dan gedaan. Een nieuw leven moeten opbouwen in een samenleving en cultuur waarvan men de regels en gebruiken amper kent of herkent. En waarbij veel mensen om hen heen ook niet begrijpen hoe vreemd dat sommige dingen voor een nieuwkomer of vluchteling moeten zijn!

"Wegwijs in...": Een game die nieuwkomers en vluchtelingen helpt om de Nederlandse samenleving (beter) te leren kennen. En die alle betrokkenen bij inburgering helpt om cultuurverschillen beter te begrijpen en om nieuwkomers en vluchtelingen beter zelf de weg te laten vinden in onze samenleving. Denk daarbij aan klantregisseurs, coaches, taaldocenten, wijk-en opbouwwerkers, vrijwilligers etc.

"Wegwijs in ..." is geschikt voor nieuwkomers die Arabisch, Tigrinya of Oekrains kunnen lezen. Ook is er een variant zonder taalcomponent.

De games gaan over 6 thema's: Gewoontes, Samenleven, Gezondheid, Onderwijs en ontwikkeling, Werk en inkomen en Wonen en vrije tijd. Elk thema bestaat uit zo een 14 a 15 verschillende onderwerpen. Een zevende thema is in ontwikkeling: Geldzaken.

Geïnteresseerd in deze gamegerichte aanpak? Meem dan contact op met Roger Van de Winkel 0-22957263 of email naar: winkel@revalento.nl