Nieuws

Op dinsdag 3 juni werd in Larissa (Griekenland) de slotconferentie gehouden van het project "Promotion of a Quality Culture in VET". In het project zijn een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee managers en teams samen verbeterplannen op kunnen stellen voor onderdelen van het beroepsonderwijs die... lees verder >
Voor het project QC in Vet "promotion of a Quality Culture in VET"zoekt Revalento ondersteuning voor het vertalen en bewerken van teksten vanuit het Engels naar het Nederlands. Om een goed leesbaar eindproduct te kunnen leveren dat aansluit bij de Nederlandse praktijk zoeken wij voor deze vertaling... lees verder >
Op 22 maart 2018 vond in Stockholm de slotconferentie plaats van het project EQAVET in Practice. Aan partners uit diverse Europese landen en vertegenwoordigers uit het Zweedse onderwijsveld werden de ontwikkelde Quick scan en Guidelines gepresenteerd. Deze instrumenten zijn ontwikkeld om middelbare... lees verder >
In het kader van dit Europese project heeft Revalento in het najaar van 2017 in kaart gebracht hoe het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) voor de modesector in Nederland in elkaar steekt. Vervolgens is er een Quick scan ontwikkeld. Deze Quick scan kan gebruikt worden door deze MBO opleidingen om de... lees verder >
In het kader van het project Igma-Femina onderhoudt Revalento contact met betrokken medewerkers van de gemeente Tilburg en diverse instellingen in de stad Tilburg om een beter beeld te krijgen van de positie van (vrouwelijke) vluchtelingen en statushouders. Ook met vluchtelingen en statushouders... lees verder >
Op 6 juni jongstleden heeft in Oslo de internationale slotconferentie plaatsgevonden van het igma2 project. De conferentie werd geopend door Anders Fyhn, de directeur van IMDI, de overheidsinstantie die in Noorwegen verantwoordelijk is voor het vormgeven van het immigratie en integratiebeleid.... lees verder >
Op 22 oktober is in Santander in Spanje het project PR ERF afgesloten met een slotconferentie. Het project richtte zich op het ontwikkelen van een aantal onderwijsmodules voor het aanleren van acht onderscheiden sleutelcompetenties voor een Leven Lang Leren zoals o.a. ondernemerschap, burgerschap... lees verder >
In september 2015 is het driejarige project “IGMA 3” officieel gehonoreerd door de Europese Commissie. In dit project staat opnieuw de door Revalento en Saxion Hogescholen samen ontwikkelde DLM-methodiek centraal: doelgericht begeleiden van bepaalde doelgroepen en het opzetten van effectieve... lees verder >
Het Europese project “Expanding the Spirit of Quality Assurance in VET (Q in VET)” heeft als doelstelling om handreikingen te ontwikkelen voor managers om leerkrachten beter te betrekken bij kwaliteitsinitiatieven in het onderwijs. Onderdeel van het project is een groot onderzoek naar de huidige... lees verder >
Het project “”EU Integration Agent-2” (2014) richt zich op de ontwikkeling van een Europese professionele standaard voor doelgerichte coaching en begeleiding van laag opgeleiden om hun participatie en integratie te verbeteren. Het project wil de toegang tot het (volwassenen) onderwijs voor... lees verder >