Game Wegwijs in...

De regio Hart van Brabant is de eerste regio in Nederland die in haar inburgeringstraject gebruik maakt van de door Revalento ontwikkelde game "Wegwijs in...". De game wordt gebruikt om nieuwkomers op een speelse en actieve wijze te leren hoe onze samenleving werkt en hoe zij daar zelf hun weg in kunnen vinden. De game wordt ingezet in o.a. Welkomhuis en het daarop aansluitende eerste traject, de Z-route voor laaggeletterden, in de verschillende wijkcentra door ContourdeTwern, en door klantmanagers. De game bevat op maat gesneden informatie over de regio.

De game "Wegwijs in..." behandelt 6 belangrijke thema's: gezondheid, samenleven, gewoontes, onderwijs en ontwikkeling, werk en inkomen, en wonen en vrije tijd. De game is beschikbaar in Nederlands-Arabisch en Nederlands-Tigrinya. Ook is er een variant die alleen werkt met beeldmateriaal. Voor meer informatie neem contact op met Roger Van de Winkel: winkel@revalento.nl.