IGMA3 gestart

In september 2015 is het driejarige project “IGMA 3” officieel gehonoreerd door de Europese Commissie. In dit project staat opnieuw de door Revalento en Saxion Hogescholen samen ontwikkelde DLM-methodiek centraal: doelgericht begeleiden van bepaalde doelgroepen en het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden hiervoor. In IGMA-3 gaat het om het effectief begeleiden van werkeloze jongeren naar werk of naar een kwalificerende opleiding. In het project zal samenwerking gezocht worden met belangenorganisaties voor deze doelgroep en met organisaties die verantwoordelijk zijn voor toeleiding. Afhankelijk van de context kunnen geïnteresseerden getraind worden in de DLM-methodiek en /of kan gekeken worden hoe de bestaande aanpak verrijkt kan worden met elementen van de DLM-methodiek. Het trainingspakket dat ontwikkeld werd in het IGMA-2 project zal daarvoor eerst aangepast worden aan het werken met werkeloze jongeren. Een belangrijk aandachtspunt in het project is het betrekken van werkgevers. Zonder de wil van werkgevers om werkervaringsplaatsen of opleidingsplekken aan jongeren aan te bieden kan het perspectief van jonge werkelozen niet veranderen. Een deel van de aanpassing van het trainingspakket zal dan ook gaan om het bereiken van werkgevers. Ook zal r meer aandacht besteed worden aan het versterken van studie- en beroepskeuze van jongeren. In het IGMA-3 project werkt Revalento samen met partners uit Cyprus, Noorwegen, Griekenland, Spanje en Zweden. Meer informatie over dit project vindt u op www.igma3.eu