Onderzoek betrokkenheid leraren bij kwaliteitszorg

Het Europese project “Expanding the Spirit of Quality Assurance in VET (Q in VET)” heeft als doelstelling om handreikingen te ontwikkelen voor managers om leerkrachten beter te betrekken bij kwaliteitsinitiatieven in het onderwijs. Onderdeel van het project is een groot onderzoek naar de huidige situatie in het onderwijs omtrent de betrokkenheid van leerkrachten bij kwaliteitsbeleid en naar de impact van dat beleid. Dit onderzoek bestond uit twee onderdelen: een gestructureerde enquête, aangevuld met directe feedback uit discussies met leerkrachten en managers. Het onderzoek is gehouden in een vijftal landen: Italië, Nederland, Oostenrijk, Turkije en Zweden. In totaal zijn ruim 400 leerkrachten, managers en sectorexperts bij het onderzoek betrokken geweest. Uit de enquête komt als algemeen beeld in alle landen naar voren dat leerkrachten een andere, meer negatieve mening hebben dan hun managers als het gaat om kwaliteitsbeleid, het effect ervan op het onderwijs, de voorbereiding ervan, de aanleiding ervan en het doel ervan. In het algemeen zijn docenten in vergelijking met hun managers negatiever in hun oordeel over de mate van facilitering van het beleid, het creëren van betrokkenheid, een uniform begrip van wat er gebeurt en waarom, en van de aansturing en het resultaat van acties in het kader van kwaliteitszorg. De resultaten van het onderzoek evenals een set met bijhorende aanbevelingen werden gepresenteerd tjdens een afsluitende conferentie van het project in mei in Cividale, Italië.