Slotconferentie igma2

Op 6 juni jongstleden heeft in Oslo de internationale slotconferentie plaatsgevonden van het igma2 project. De conferentie werd geopend door Anders Fyhn, de directeur van IMDI, de overheidsinstantie die in Noorwegen verantwoordelijk is voor het vormgeven van het immigratie en integratiebeleid. Vanuit onderzoeksperspectief werd de Europese vluchtelingencrisis toegelicht dor Sara Silvestri van de Universiteit van Cambridge. De projectcoördinator Yevgeniya Averhed en verschillende partners gaven een toelichting op het project en ervaringen met de methodiek. De Noorse pilotervaringen werden uitgebreid besproken door Carsten Wiecek, de projectleider van de gemeente Skedsmo. De conferentie werd afgesloten door Roger Van de Winkel met een blik op de noodzaak voor een Europese aanpak van het immigratievraagstuk.