Nieuws

Van 6 tot en met 8 januari 2015 heeft een Noorse delegatie van 31 personen een studiebezoek gebracht aan Deventer. Het doel van de studiereis was om kennis te nemen van de Nederlandse aanpak van de thema’s integratie en participatie, en over de ontwikkeling die daar in de laatste decennnia in... lees verder >
De succesvolle participatiepilots in het noorden van Zweden over de door Revalento ontwikkelde begeleidingsmethodiek zijn mede aanleiding geweest voor de Europese Commissie om steun te geven aan een follow-up. De follow-up, IGMA 2, is in februari 2014 gestart. Het project wil de verworven... lees verder >
Op 26 september jongstleden heeft in Västeras in Zweden de afsluitende conferentie plaatsgevonden van het Europese project "CQAF Vet Online model". Aan de conferentie hebben ruim 140 deelnemers uit meer dan 25 landen meegedaan, variërend van leerkrachten en onderwijsmanagers tot en met... lees verder >
In november heeft Revalento haar bijdrage afgerond aan het Spaanse project Innovation Agent. In dit project zijn in Spanje hoogopgeleide maar werkloze vrouwen bijgeschoold tot innovatieadviseur voor het midden- en kleinbedrijf. Voor hun cursus heeft Revalento de module “lerende organisaties”... lees verder >
Het ontwikkelde Europese kwaliteitszorgmodel voor beroepsonderwijs en training, CQAF (A)VET, krijgt een online variant om het gebruik van zelfevaluatie verder te kunnen faciliteren. Na een periode van voorbereiding is er begin maart een start gemaakt met een 20-tal trainingsinstituten uit het... lees verder >
Na de succesvolle startbijeenkomst van ESEDA in mei jongstleden wordt op 20 en 21 september in St. Petersburg een nieuwe conferentie belegd. Vertegenwoordigers van meer dan 200 Universiteiten en Hogescholen uit Belarus, Cyprus Griekenland, Nederland, Spanje, Oekraïne, Russische Federatie en Zweden... lees verder >
Begin mei vindt de eerste ESEDA werkbijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen uit de Baltische staten, Zweden en Rusland. Tijdens deze bijeenkomst worden de doelstellingen en activitteiten van ESEDA vastgesteld en de convenanten voor samenwerking opgesteld. lees verder >
Begin 2011 heeft Revalento in Minsk een aantal workshops gegeven over de noodzaak om aandacht te geven aan de employability van medewerkers, en de wijze waarop verschillende kwaliteitsmodellen daarbij kunnen helpen. Ook is aandacht besteed aan het Europese model “Common Quality Assurance Framework... lees verder >