Igma Femina

In het kader van het project Igma-Femina onderhoudt Revalento contact met betrokken medewerkers van de gemeente Tilburg en diverse instellingen in de stad Tilburg om een beter beeld te krijgen van de positie van (vrouwelijke) vluchtelingen en statushouders. Ook met vluchtelingen en statushouders zelf vinden er gesprekken plaats. Revalento wil een educatief spel ontwikkelen dat 1 of meerdere groepen van vluchtelingen/statushouders helpt bij het vinden van hun weg in de Tilburgse/Nederlandse samenleving. Dat vinden van die weg is niet eenvoudig doordat zij vaak het Nederlands nog niet voldoende beheersen, de Nederlandse gebruiken erg afwijken van dat wat “gewoon” is in hun land van herkomst, veel informatie alleen digitaal en in het Nederlands beschikbaar is en er heel veel ingewikkelde regels en regelingen zijn in Nederland. Een ware uitdaging dus om een spel te ontwikkelen dat hopelijk in de praktijk haar nut zal gaan bewijzen