Oproep tot aanbesteding: Vertaalopdracht QC in VET

Voor het project QC in Vet "promotion of a Quality Culture in VET"zoekt Revalento ondersteuning voor het vertalen en bewerken van teksten vanuit het Engels naar het Nederlands. Om een goed leesbaar eindproduct te kunnen leveren dat aansluit bij de Nederlandse praktijk zoeken wij voor deze vertaling en aanpassingen naar iemand met expertise in de Engelse taal en die daarnaast ook goede kennis heeft van het Nederlandse beroepsonderwijs.

Naar verwachting beslaan de te vertalen teksten een omvang van 75 pagina's, inclusief tabellen en.of beeldmateriaal. De vertaalde teksten dienen beschikbaar te zijn op uiterlijk 31 mei 2019. Voor de vertaling en inhoudelijke bewerking is een bedrag beschikbaar van maximaal 1500 Euro inclusief btw.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roger Van de Winkel, email: winkel@revalento.nl