Wegwijs in

Inburgeren: makkelijker gezegd dan gedaan. Je zult er maar zelf voor komen te staan. Een nieuw leven opbouwen in een samenleving en cultuur waarvan je de regels en gebruiken amper kent of herkent en waarvan je niet weet hoe bepaalde instellingen werken. En waarbij veel mensen om je heen zelf ook niet begrijpen hoe vreemd sommige dingen voor jou zijn!
Toch is dat precies de situatie waarin nieuwkomers in Nederland zich bevinden! Wegwijs in... is een game die nieuwkomers helpt om de Nederlandse samenleving (beter) te leren kennen. En Nederlanders die nieuwkomers begeleiden biedt de game de mogelijkheid om hen beter te begrijpen en hen zo beter te helpen hun weg in onze samenleving te vinden.

De game behandelt 6 belangrijke thema's: gezondheid, samenleven, gewoontes, onderwijs en ontwikkeling, werk en inkomen en wonen en vrije tijd en is beschikbaar in Nederlands-Arabisch en Nederlands-Tigrinya.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Revalento: Roger Van de Winkel 06-22957263