Q in VET

De doelstelling van het project “Expanding the quality ‘SPIRIT’ of VET“ is om adviezen op te stellen die het management ondersteunen om hun medewerkers beter te betrekken bij kwaliteitsinitiatieven in het onderwijs. Werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs kan alleen maar slagen indien de medewerkers betrokken worden bij het hele proces van kwaliteitsverbetering: vanaf het begin gehoord en betrokken bij wat er dient te gebeuren, bij de planning en uitvoering ervan, en tot slot bij de evaluatie van wat gedaan en bereikt is.
Om deze vorm van participatie te kunnen realiseren zullen de adviezen gaan over de antwoorden op vragen als:
1. Hoe creëert men kwaliteitsbewustzijn?
2. Hoe betrek je medewerkers bij het denken over kwaliteit en bijvoorbeeld de voor bepaalde model?
3. Hoe betrek je de staf bij de planning van een kwaliteitsinitiatief?
4. Hoe houdt je de motivatie van de staf hoog bij de implementatie ervan?
5. Hoe richt je samen het evaluatie proces in?
6. Hoe maak je samen keuzes en maak je een plan voor verbeteringen?
7. Wat betekent dit voor de stijl van leidinggeven?
Het project is in november 2012 gestart en wordt gecoördineerd door Folkuniversitetet Uppsala uit Zweden. Aan het project nemen de volgende partners deel: Quality Austria (Oostenrijk), Beypazari District Directorate for National Education (regionaal overheidsbestuur onderwijs uit Turkije), General Directorate for Friuli Venezia Giulia School Inspection Service (Italie), Institute of Economics, Management and Law of Kazan (Kazan), N.P. Pastuhov’s State Academy of Industrial Management (Rusland), Revalento (Nederland) en de Tomsk State University (Rusland).
Het project bestaat uit drie fasen. In de eerste fase wordt onderzoek gedaan naar de huidige betrokkenheid van leerkrachten bij kwaliteitszorg, en naar de ideeën en opvattingen van leerkrachten hierover. Deze informatie wordt gebruikt om vervolgens workshops te organiseren waarin zowel managers als leerkrachten samen praten over de wijze waarop de betrokkenheid verbeterd kan worden. In de laatste fase worden aanbevelingen opgesteld die vervolgens ook weer aan managers en leerkrachten worden voorgelegd. Meer informatie over het project: www.qualityineducation.eu