Projecten

Op 1 oktober 2016 is het project QC-VET (Quality Culture in Vocational Education and Training) van start gegaan. Het belangrijkste doel van het project is om het management van Mbo's te ondersteunen bij het betrekken van hun docenten bij kwaliteitsinitiatieven op de opleiding. Het gaat daarbij om... lees verder >
Op 1 september 2016 is het project Igma-Femina van start gegaan. Dit is een drie jaar durend ERASMUS+ project, dat wordt gecoördineerd door de FOLKUNIVERSITETET Uppsala (Zweden). Naast Revalento nemen aan dit project partners uit Griekenland, Zweden, Engeland en Oekraïne deel. Igma-femina beoogt... lees verder >
In het najaar van 2014 is het driejarige project “SEE-ME” door de Europese Commissie gehonoreerd. Het project wil een methodiek gaan ontwikkelen om vroegtijdig de dreigende schoolverlaters in beeld te krijgen, en vervolgens methodes aan te bieden om interventies te plegen en zo de dreigende uitval... lees verder >
Het in januari 2014 gestarte project ”EU Integration Agent” richt zich op de ontwikkeling van een Europese professionele standaard voor het doelgericht coachen en begeleiden van laagopgeleiden om hun deelname aan de samenleving te verbeteren. Het project heeft een looptijd van 30 maanden en kent... lees verder >
De doelstelling van het project “Expanding the quality ‘SPIRIT’ of VET“ is om adviezen op te stellen die het management ondersteunen om hun medewerkers beter te betrekken bij kwaliteitsinitiatieven in het onderwijs. Werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs kan alleen maar slagen... lees verder >
Het CQAF online project heeft als doel om een online zelfassessment instrument te ontwikkelen voor beroepsgerichte opleidingen en trainingen. Het project maakt daarbij gebruik van het Europese CQAF Vet model dat o.a. door Revalento in een voorafgaand project in 2011 ontwikkeld is. Dit model... lees verder >
Het IGMA project richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe begeleidingsmethode ten behoeve van het netwerk van organisaties dat verantwoordelijk is voor het vergroten van de arbeidparticipatie van immigranten en laag opgeleide werklozen via de onderwijsroute. Het project is gestart in januari... lees verder >
DLM als werkwijzeSamen met Saxion Hogeschool heeft Revalento het Distance to the Labour Market-model (DLM) ontwikkeld. Dit methodisch en organisatorisch kader helpt om effectief en resultaatgericht te werken en om de samenwerking van partners binnen een keten te verbeteren. Het model biedt... lees verder >
Het “Common Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (CQAF VET)”-model is een op de praktijk van het opleiden gericht Europees model voor kwaliteitszorg. Het model houdt rekening met nationale en regionale contexten en met modellen en standaarden die al gebruikt worden... lees verder >
Het hoofddoel van dit project is om een praktische toolkit te maken voor de empowerment van migranten vrouwen met een lage opleiding. Het doel is om hen deel te laten nemen aan opleidingen die uiteindelijk leiden tot een plek op de arbeidsmarkt. Deze toolkit wordt ontwikkeld in samenwerking met... lees verder >