CQAF Online

Het CQAF online project heeft als doel om een online zelfassessment instrument te ontwikkelen voor beroepsgerichte opleidingen en trainingen. Het project maakt daarbij gebruik van het Europese CQAF Vet model dat o.a. door Revalento in een voorafgaand project in 2011 ontwikkeld is. Dit model ondersteunt de verbetering van de kwaliteit van een opleiding op aspecten die door de aanbieders van beroepsonderwijs en training in de Eu zèlf zijn aangemerkt als belangrijk voor een goed opleidingsresultaat.
De online tool wordt tijdens een internationale conferentie over beroepsonderwijs en kwaliteitsborging in Stockholm op 26 september aanstaande officieel gepresenteerd. De online tool zal daarna door onderwijsinstellingen zelf gratis te gebruiken zijn.
De online tool bestaat uit drie series van maximaal 40 vragen: een vragenserie over onderwijs en onderwijsinhoud, een serie over de onderwijsorganisatie en een serie over de leerling/deelnemer. De gebruiker wordt gevraagd om bij het antwoorden steeds na te gaan op welke wijze de instelling het antwoord met ”bewijs” kan ondersteunen. Bewijs is niet alleen een document, verslag of evaluatiemeting. Bewijs is vooral ook in de hoofden van alle betrokkenen: doen we wat we hebben afgesproken, waarom doen we dat en zien we zelf ook dat het werkt? Dit vraagt van instellingen een zekere open cultuur om informatie te delen en samen van ervaringen te leren. Op deze wijze kan het model dan een goed hulpmiddel zijn voor het met elkaar werken aan de kwaliteit van een opleiding.
Feedback over de antwoorden wordt gegeven in de vorm van een aantal spinnenwebdiagrammen die inzicht geven in de mate waarin aan bepaalde indicatoren van het model wordt voldaan, en in de ruimte die er is voor verdere verbetering.
Voor meer informatie over het project en de toegang tot het instrument: www.CQAF-ONLINE.EU of neem contact op met Revalento.