IGMA 2

Het in januari 2014 gestarte project ”EU Integration Agent” richt zich op de ontwikkeling van een Europese professionele standaard voor het doelgericht coachen en begeleiden van laagopgeleiden om hun deelname aan de samenleving te verbeteren. Het project heeft een looptijd van 30 maanden en kent een cofinanciering vanuit het GRUNDTVIG-programma van de Europese Commissie, Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur. Het project wil de toegang tot het (volwassenen) onderwijs voor laagopgeleide werklozen verbeteren, en hen zo een betere toegang geven tot de arbeidsmarkt en beter te laten deelnemen aan de samenleving. Het project richt zich zowel op de professionalisering van de begeleiding als op het versterken van de samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Dit om beter bij de mogelijkheden van de deelnemers aan te kunnen sluiten en om effectievere trajecten te kunnen realiseren. In het project wordt gewerkt volgens de door Saxion Hogeschool en Revalento ontwikkelde methode van casemanagement.
De specifieke doelen van het project zijn:
1. De ontwikkeling van een trainingsprogramma “EU Integration Agent” voor begeleiders die werken binnen het volwassene onderwijs en voor begeleiders uit andere organisaties uit het netwerk dat verantwoordelijk is voor de integratie van laag opgeleiden in de arbeidsmarkt.
2. Ontwikkelen van een Europees beroepsstandaard “EU Integration Agent” voor coaching en begeleiding van laag opgeleiden.
3. Ontwikkelen van een ICT-Management Informatie systeem programma (demo-versie) voor samenwerkende instellingen voor de verantwoording van publieke fondsen voor deze doelgroep
4. Professionalisering van coaches en begeleiders uit dit veld door middel van een training en enkele seminars die de IGMA2-partners aanbieden.
De partners in het project zijn Folkuniversitetet Uppsala (tevens coördinator), Bekir Lesesi (Turkije), Dimitra (Griekenland), ECWT (Noorwegen) en Revalento (Nederland). Saxion Hogeschool is betrokken als externe expert. Het project is in juni 2016 afgesloten met een internationale conferentie in Oslo. Voor informatie: www.igma2.eu