Igma Femina

Op 1 september 2016 is het project Igma-Femina van start gegaan. Dit is een drie jaar durend ERASMUS+ project, dat wordt gecoördineerd door de FOLKUNIVERSITETET Uppsala (Zweden). Naast Revalento nemen aan dit project partners uit Griekenland, Zweden, Engeland en Oekraïne deel. Igma-femina beoogt de toegang tot (volwassenen)onderwijs voor migrant/vluchtelingen vrouwen te verbeteren en te voorzien in gender sensitieve counseling, zodat zij beter in staat zijn om de arbeidsmarkt te betreden. De methodologie beoogt een effectieve loopbaancounseling en arbeidsbemiddeling voor vrouwelijke migranten en vluchtelingen door maatwerk te stimuleren en door op het niveau van de stakeholders beter gecoördineerde integratiemaatregelen. De methodologie zal gebaseerd zijn op de bestaande Igma methodologie. Deze wordt aangepast aan de behoeftes van de vrouwelijke migranten en vluchtelingen, en aangevuld met een gender sensitieve benadering en met succesvolle strategieën van arbeidsbemiddeling.
Meer informatie op de website van het project: http://igmafemina.dimitra.gr/nl of op facebook.com/igmafemina