Performance management in netwerken: DLM

DLM als werkwijze
Samen met Saxion Hogeschool heeft Revalento het Distance to the Labour Market-model (DLM) ontwikkeld. Dit methodisch en organisatorisch kader helpt om effectief en resultaatgericht te werken en om de samenwerking van partners binnen een keten te verbeteren. Het model biedt handvaten voor:

  • het vergroten van de focus op outcome en het hele primaire proces;
  • de afstemming van taken en verantwoordelijkheden op verschillende niveaus, ook tussen organisaties;
  • effectieve interactie tussen verantwoordelijke staf en cliënten.

Door zowel samen de prestatie-indicatoren te formuleren als samen de outcome te evalueren wordt een leersituatie gecreëerd voor alle ketenpartners. De DLM model wordt op maat gesneden voor de cliëntgroep en de keten die verantwoordelijk is voor deze cliëntgroep. Het model wordt in de regel projectmatig ingevoerd. Het is belangrijk dat de ketenpartners in alle fasen van het project betrokken zijn.

Het model is op maat succesvol geïmplementeerd bij verschillende organisaties in binnen- en buitenland en maakt deel uit van het curriculum van Personeel en Arbeid van Saxion Hogeschool.

Implementatie
DLM is in het Verenigd Koninkrijk geïmplementeerd in: LSC’s in Newcastle, Gateshead, Sunderland, Lincolnshire en Rutland voor het werken met werkloze jongeren met weinig of geen startkwalificaties, National Probation Services Northumbria en het Consortium for Asylum Support Services in the North East (NECASS). In Nederland is DLM nu onderdeel van de trainingen van WorkWise en Casemanagement, en is het geïmplementeerd in het methodisch werken van verschillende Sociale Diensten.