SEE-ME

In het najaar van 2014 is het driejarige project “SEE-ME” door de Europese Commissie gehonoreerd. Het project wil een methodiek gaan ontwikkelen om vroegtijdig de dreigende schoolverlaters in beeld te krijgen, en vervolgens methodes aan te bieden om interventies te plegen en zo de dreigende uitval te voorkomen. Het project bestaat uit een onderzoekdeel waarin in de verschillende partnerlanden de problematiek van dreigend schoolverlaten in kaart gebracht wordt evenals goede detectie- en interventie-strategieën. Dat materiaal wordt vervolgens in fase 2 gebruikt voor het maken van een signaleringsmethodiek en voor de methodische handreikingen voor preventie. Het ontwikkelde materiaal wordt vervolgens in fase 3 in een aantal pilots getest, en daarna op basis van de ervaringen verder bijgesteld. In het project werken onderwijs- en adviesorganisaties uit Italië, Nederland, Polen, Spanje en Zweden samen. Vanuit Nederland is dat Saxion Hogeschool en Revalento. Voor meer informatie over het project: www.esl-network.eu