Projecten

Jezelf professioneel blijven ontwikkelen lijkt vanzelfsprekend om je kennis en vaardigheden voor je beroep op peil te kunnen houden. De praktijk is echter veel weerbarstiger. De stichting SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander Onderwijspersoneel) is opgericht om leraren van basis... lees verder >
Het CCV is hét centrum dat kennis en samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en... lees verder >
Sociale innovatie wordt gezien als een van de belangrijkste elementen die bijdragen aan de versterking van onze concurrentiepositie, aan product- en diensteninnovatie en aan meer duurzame groei. Onder sociale innovatie wordt verstaan: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren,... lees verder >